NOVIGRAD - Dalmacija

Turistička zajednica općine Novigrad

 

   

HRV   DEU   ENG   ITA

 
 

Kulturna baština

   

Crkva Sv. Nikole

Zavjetna crkva iz 1800. godine i nalazi se na samom ulazu u Novigradsku luku.

Župna crkva Porođenju Blažene Djevice Marije

je neostilska građevina koja u svom tlocrtu ima oblik latinskog križa, izgrađena je od novigradskog kamena, a unutrašnjost crkve je klasicistički razvedena sa trijumfalnim lukovima i oslikana je neobaroknim oslikom. Glavni mramorni oltar prenijet je iz stare župne crkve pri njenoj profanaciji. U crkvi se čuva zavjetni kip Gospe od sedam žalosti iz XVI st. kao i kraljevski plašt – Misnica - koju je po legendi kraljica Elizabeta u zatočeništvu izvezla u novigradskoj tvrđavi.

Crkva Sv. Kate

predromanička je i najstarija crkva u Novigardu.

 

Nalazi se na groblju gdje je već u X st. bio sagrađen samostan koji je imao svoju crkvu svete Kate, od koje su i danas sačuvane dvije ploče s pleternom ornamentikom, dok je treća, najlijepša, nestala. Te su ploče ugrađene u zid današnje ruševne crkve sv. Kate koju je na temeljima nekadašnjeg samostana sagradio 1393. godine hrvatski ban Butko Kurjaković. Pored glavnih vrata sačuvani su dijelove pluteja s pleternim ukrasima. U simetričnim krugovima ptice jedu grožđe , potjeće iz XI st. kada se tu dizao samostan. Turci su je srušili 1571. godine a obnovljena je 1700. godine da bi bila srušena u potresu 1891. godine.

Općinski Areloj

je satni toranj i podignut je 1901. godine. Satni mehanizam prenesen je iz stare crkve zajedno sa satnim zvonom koje je izliveno 1841. godine.

Tvrđava Fortica - Castrum Novum

hrvatska utvrda, ličko-krbavskih velikaša nekadašnjih gospodara Novigrada i dominira na strmim brijegom iznad grada. Na mjestu tvrđave nalazi se prapovijesna ilirska gradina (2000 – 1000 g.pr.Krista). Početkom XIII st. na istom mjestu bila je obnovljena Rimska kula koja je nazvana Castrum Novum (Novigrad). Krajem XIII st. (1282.g.) ličko - krbavski velikaši Gusići - Kurjakovići tu su kulu temeljito pregradili i podigli utvrdu pravokutna oblika, koja je služila za obranu njihovih posjeda oko Novigrada. Od 1409., kada su u posjed Novigrada došli Mlečani, tvrđavu znatno pregrađuju i proširuju pretvarajući je u kaštel. Od kraja XV st. nastavlja se utvrđivanje, 1386. u tvrđavi je bila zatočena hrvatsko - ugarska kraljica Marija i njezina majka Elizabeta, žena hrvatskog-ugarskog kralja Ludovika Anžuvinca i kći bosanskog bana Stjepa Kotromanića. Kroz razdoblje od punih 150 godina, od prve polovice XVI st. do polovine XVII stoljeća tvrđava je bila neosvojiva. Turci su je uspjeli osvojiti tek 1646. i pod njihovom vlašću je bila nepunih devet mjeseci, kada je ponovno oslobođena. Godine 1708. tvrđava je posljednji put restaurirana, a nakon pada Mletačke Republike 1797. napuštena.

Crkva Sv. Martina

usred polja, u podnožju kamenita brda, nalazi se jednobrodna starohrvatska crkva sv. Martina, spomenik s tri apside, složene u formi trolista, lista djeteline i spomenik je kulture nulte kategorije. Potječe iz V ili VI st. i izgrađena je na temeljima starokršćanske crkve. Uz crkvu su pronađeni ostaci šesterostrane krstionice i arhitektonski ulomci, ukrašeni i pleterom, kao i materijali sa starokršćanske oltarne pregrade. Osobito je poznat bareljef hrvatskog viteza, ratnika na konju, zaštitnika crkve, sa štitom i mačem.

Starohrvatska crkva Sv. Mihovil

u blizini, na lokalitetu Mijolovac, otkrivena je 1940. god. starohrvatska crkva sv. Mihovila što upućuje na sv. Mihovila kao titulara šesterolisne predromaničke crkvice, čiji su ostaci još vidljivi. Na tom je mjestu nekad stajala rimska villa rustica. Crkva sv. Mihovila datira se u IX st., a vjerojatno je bila dio samostanskog sklopa. Na zapadnoj strani imala je pravokutni narteks. Vanjske plohe polukružnih konhi raščlanjene su plitkim lezenama. Nad središnjim prostorom uzdizao se tambur s kupolom. Oko crkve pronađeni su i ulomci predromaničkog kamenog namještaja srednjovjekovnog samostana koji je 1560. god. napušten i potom razrušen.

Crkva Gospe od Ružarija

sagrađena je u blizini župnog doma u čast Gospe od Ružarija. Prije je na tom mjestu stajala kapela sv. Marka, podignuta 1882.

 

 
Crkva Sv. Nikole
Crkva Porođenju Blažene Djevice Marije
Crkva Sv. Kate
Tvrđava Fortica
Crkva Sv. Martina
Crkva Sv. Mihovila
     
 
 
 
 
  Info Korisni linkovi Kontakt informacije
  Obavijest za turiste Prognoza vremena Turistička zajednica općine Novigrad
  Propisi u turizmu Kakvoća mora Trg kralja Tomislava 1
  Granica i Tax free Hrvatski autoklub 23312 Novigrad
  Važniji telefonski brojevi Zadarska regija Tel / Fax 023 /  375 051
      e-mail: info@novigrad-dalmacija.hr
       
Copyright © Turistička zajednica općine Novigrad 2012.