NOVIGRAD - Dalmacija

Turistička zajednica općine Novigrad

 

   

HRV   DEU   ENG   ITA

 
 
 

Opće informacije

Turistička zajednica općine je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima s područja Općine Novigrad.

Tijela Turističke zajednice općine Novigrad su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik

Zadaće TZO Novigrad su sljedeće:

1.

promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja;

2.

upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine;

3.

sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine;

4.

sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;

5.

poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;

6.

izrada strateških i razvojnih planova turizma na razini područja Zajednice;

7.

poticanje i sudjelovanje u uređenju općine i mjesta na području Zajednice u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture;

8.

redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, športskim i drugim manifestacijama, radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista;

9.

izdavanje turističkih promotivnih materijala;

10.

obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;

11.

poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, športskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;

12.

koordinacija djelovanja svih subjekata koji su izravno ili neizravno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike  razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;

13.

poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša, te prirodne i kulturne baštine;

14.

poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo  gospodarsko korištenje;

15.

vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka;

16.

dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine;

17.

provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;

18.

poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga;

19.

organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i  financijskom planu Zajednice;

20.

ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade;

21.

obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

 

 

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice Zadarske županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja Županije.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Predsjednik: Joso Klapan

Direktorica Turističkog ureda: Petra Bolanča

Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad

Tel. +385 23 375 051

e-mail: info@novigrad-dalmacija.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Novigrad uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Novigrad. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• na adresu: Turistička zajednica općine Novigrad,

                   Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad

• na fax broj: 023 / 375 051

elektroničkom poštom: info@novigrad-dalmacija.hr

• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Novigrad

   radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

• Obrazac zahtjeva za pristup informacijama  (Preuzmi)

• Zakon o pravu na pristup informacijama (Pogledaj)

Službenik za informiranje: Petra Bolanča, tel. 023 / 375 051

 
 

    

    

 
  Info Korisni linkovi Kontakt informacije
  Obavijest za turiste Online prijava gostiju Turistička zajednica općine Novigrad
  Propisi u turizmu Pravo na pristup informacijama Trg kralja Tomislava 1
  Granica i Tax free Prognoza vremena 23312 Novigrad
  Važniji telefonski brojevi Kakvoća mora Tel / Fax  023 /  375 629
  Upute za iznajmljivače:

Novigrad        Pridraga

Hrvatski autoklub

e-mail: info@novigrad-dalmacija.hr

  Upute za vlasnike kuća ili stana za odmor:

Novigrad        Pridraga

Zadarska regija  
       
Copyright © Turistička zajednica općine Novigrad 2012.