NOVIGRAD - Dalmacija

Turistička zajednica općine Novigrad

 

   

HRV   DEU   ENG   ITA

 
 
Upute za iznajmljivače - Novigrad    

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU ZA 2016. GOD.

Razdoblje sezone : 01.01. - 31.12.2018.

- djeca do 12 g. ne plaćaju bor.pristojbu

8,00 Kn

- djeca od 12 – 18 god. – 50 %

OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: osobe u domaćinstvu) plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe = broj kreveta x 300,00 kn x 1,00

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su:

1. voditi knjigu Evidencija o prometu

2. izdavati Račun za svaku pruženu uslugu s naznačenom vrstom pruženih usluga,

    količinom i cijenom (u računu za naplatu izvršne usluge noćenja, ne mora se navesti

    iznos boravišne pristojbe).

3. u svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi,

    informaciju o plaćanju boravišne pristojbe i pridržavati se navedenih cijena.

4. u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja,

    te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

    Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor ili

    neposredno u nadležnoj turističkoj zajednici.    www.evisitor.hr

    Za više informacija pogledaj www.evisitor.hr/info

5. Potrebno je uplatiti turističku članarinu po ostvarenom prihodu iz Knjige evidencije

    prometa po stopi od 0.17 %.

 

  F I S K A L I Z A C I J A  

Iznajmljivači – građani u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije. Istima se ne utvrđuje obveza fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Iznajmljivači – obrti koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u iznosu do 149.500,00Kn su mali obveznici fiskalizacije. Oni nastavljaju plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti u paušalnom obliku, a od 01.07.2013.g. dužni su izdavati račune iz Knjige uvezanih računa koju prethodno ovjeravaju u nadležnoj Poreznoj upravi.

Iznajmljivači – obrti i poduzeća koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode u rasponu od 149.500,00Kn do 230.000,00Kn vode poslovne knjige i sukladno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije od 01.01.2013.g. te su dužni izdavati fiskalizirane gotovinske račune.

Svi iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili prihode veće od 230.000,00Kn postaju obveznici Poreza na dodanu vrijednost i obveznici fiskalizacije od 01.01. iduće godine.

  PDV i PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ  

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge posredovanja od agencija iz država članica EU i trećih zemalja obvezni su:

-  zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od putničkih agencija iz

   država članica EU

-  podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV za obračunska razdoblja u kojima je primio

   usluge agencije iz država članica EU ili iz trećih zemalja

-  podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV-S za usluge koje su im obavile agencije iz

   drugih država članica EU

-  obrasci PDV i PDV-S podnose se nadležnoj Poreznoj upravi do 20-og dana u mjesecu

   koji slijedi po završetku mjeseca u kojemu je usluga obavljena, a obračunati i iskazani

   PDV u Obrascu PDV iznajmljivač treba platiti do posljednjeg dana u mjesecu nakon

   mjeseca u kojemu je usluga obavljena

   Više informacija: Porezna uprava

 

Boravišna pristojba uplaćuje se

na račun TZO Novigrad

Visina boravišne pristojbe

Primatelj: TZO Novigrad

IBAN:

HR1110010051753704749

Model: 67

Poziv na broj odobrenja:

upisuje se OIB - šifra objekta

Opis plaćanja:

Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

Primjer izračuna turističke članarine:

Iznos naplaćenih računa (bez boravišne pristojbe):

2.000,00 kn

Osnovica za izračun turističke članarine:

2.000,00 kn

Iznos stope: 0,16 %

2.000,00 x 0,16 % = 3,20 Kn

 

Turistička članarina uplaćuje se na račun TZO Novigrad

Primatelj:

TZO Novigrad

IBAN:

HR2210010051753727152

Model: 67

Poziv na broj odobrenja:

upisuje se OIB vlasnika objekta

Opis plaćanja: Turistička članarina

 
 
 
  Info Korisni linkovi Kontakt informacije
  Obavijest za turiste Online prijava gostiju Turistička zajednica općine Novigrad
  Propisi u turizmu Pravo na pristup informacijama Trg kralja Tomislava 1
  Granica i Tax free Prognoza vremena 23312 Novigrad
  Važniji telefonski brojevi Kakvoća mora Tel / Fax 023 /  375 629
  Upute za iznajmljivače:

Novigrad        Pridraga

Hrvatski autoklub

e-mail: info@novigrad-dalmacija.hr

  Upute za vlasnike kuća ili stana za odmor:

Novigrad        Pridraga

Zadarska regija  
       
Copyright © Turistička zajednica općine Novigrad 2012.