NOVIGRAD - Dalmacija

Turistička zajednica općine Novigrad

 

   

HRV   DEU   ENG   ITA

 
 
Upute za vlasnike kuća ili stana za odmor - Pridraga    
OBAVIJEST O PLAĆANJU BORAVIŠNE PRISTOJBE VLASNICIMA KUĆA ILI STANA ZA ODMOR

OBVEZNICI PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Članak 3.

(1) Boravišnu pristojbu plaćaju:

4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gardu, koji nije smještajni objekt u

    smislu ovog Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,

OSTALI IZVADCI IZ ZAKONA

>  Osobe koje borave u kući ili stanu za odmor

1. Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.

Članovima uže obitelji smatraju se: supružnici, srodnici u ravnoj lozi i njihovi supružnici, braća i sestre te njihova djeca i supružnici, braća i sestre roditelja te njihova djeca i supružnici, posvojitelji i posvojče te njihova djeca i supružnici, pastorčad, maćeha i očuh.

2. Vlasnik iz stavka 1. Ovog članka i članovi njegove obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

3. Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos uplatiti najkasnije do 15.

srpnja tekuće godine.

4. Ove odredbe primjenjuju se i na strane državljane koji su državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom

prostoru.

 

Paušalni iznos boravišne pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor i članove njihove uže obitelji Visina boravišne pristojbe za osobe koje borave u kući ili stanu za odmor i nisu vlasnici ili članovi uže obitelji vlasnika (po osobi / dnevno) iznosi
Razred

turističkog mjesta

za dva člana

(po osobi)

za svakog slijedećeg

(po osobi)

Razred

turističkog mjesta

Razdoblje

Od 01.01. – 31.12.2016.

A - Novigrad 60,00 Kn 25,00 Kn A 7,00 Kn
D- Pridraga i Paljuv 30,00 Kn 12,00 Kn D i ostala

nerazvrstana mjesta

4,00 Kn

Djeca do 12 godina starosti, ne plaćaju pristojbu. Osobe od 12-18 godina plaćaju 50% umanjenu boravišnu pristojbu.

>  Nadzor naplate boravišne pristojbe i prijave boravka

1. Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom boravka turista obavlja

Državni inspektorat.

2. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

- Vlasnik kuće ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine (članak 18. Stavak

4.) ili ne uplati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući u turističkoj općini ili

gradu. Prekršaje iz ovog članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

 
 
 
  Info Korisni linkovi Kontakt informacije
  Obavijest za turiste Online prijava gostiju Turistička zajednica općine Novigrad
  Propisi u turizmu Pravo na pristup informacijama Trg kralja Tomislava 1
  Granica i Tax free Prognoza vremena 23312 Novigrad
  Važniji telefonski brojevi Kakvoća mora Tel / Fax 023 /  375 629
  Upute za iznajmljivače:

Novigrad        Pridraga

Hrvatski autoklub

e-mail: info@novigrad-dalmacija.hr

  Upute za vlasnike kuća ili stana za odmor:

Novigrad        Pridraga

Zadarska regija  
       
Copyright © Turistička zajednica općine Novigrad 2012.